**با پرورش هوش منطقی _ ریاضی قدرت حل مسائل زندگی را به فرزندانتان هدیه دهید.**   

چوپر ضرب همانند چوپر جمع و تفریق به منظور پرورش هوش منطقی-ریاضی و با انجام محاسبات ذهنی شنیداری خوب انجام می شود.
اطلاعات بیشتر

قیمت : 20,000 تومان
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت مهیانت شمال